پس از ساعتها برسی دقیق بر روی ساختار چمن های طبیعی و تلاش بسیار زیاد در بخش R&D  و نیز صرف هزینه های بالا کمپانی HATKO موفق به معرفی چمن مصنوعی OMEGA با سطح مقعر گونه به همراه سه هسته مرکزی و کناری دارای شباهت بی نظیر نسبت به خصوصیات فیزیکی ،رفتارشناسی ،انعطاف پذیری ،واکنش به ضربه و… چمن طبیعی داشته و با ساختار سه هسته دارای عمر بسیار بالاتر از دیگر چمن ها دارد.این چمن مصنوعی دارای تاییدیه Quality Pro  فیفا می باشد.

 

 

 

 

 

با ما در ارتباط باشید
از ما مشاوره بخواهید