با توجه به افزایش جهانی دما به طور خاص در فصول گرم سال در شهرهای کم آب ایران، که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی اخیر قرار دارد ، پدیده زرد شدن و از بین رفتن چمن های طبیعی پدیده ای رایج است. چمن ها به سمت خشک شدن می رود و حیات در زمین های ورزشی دیگر جریان ندارد. حاصل حرکت در این زمین ها ذرات گرد و غباری است که در هوا معلق می ماند و نشانه ای از تنفس در زمین مشاهده نمی شود. اگر به اندازه کافی خوش شانس باشیم و با سختی به منابع آبی با ارزش دسترسی پیدا نماییم در نهایت شاید بتوانید رنگ چمن های قهوه ای شده را به رنگ سبز متمایل نمایید. نمونه های بسیاری از زمین های ورزشی در جای جای ایران مشاهده می شود که به دلیل شرایط بد آب و هوایی و نبود منابع آبی در دسترس که از مهم ترین ارکان نگهداری چمن های طبیعی است بدین سان از دسترس خارج گردیده است.

در چنین شرایطی بازی برای بازیکنان در زمینی خشک اصلا سرگرم کننده و جذاب نیست. از سوی دیگر فعالیت های ورزشی معمولا همراه با احتمال خطرات آسیب دیدگی بازیکنان همراه است و ممکن است تیم های ورزشی صدمات جبران ناپذیری را متحمل شوند. در رابطه با بازی فوتبال ممکن است حتی در فصولی از سال برخی بازی های مقدماتی و تدارکاتی مدارس و باشگاه های ورزشی به دلیل شرایط نامساعد زمین، لغو گردد. آیا در چنین شرایطی مدیران ورزشی و تیم ها باید به امید نزول باران به انتظار بنشینند؟ آیا اقدام مدیریتی دیگر در این زمینه می تواند گره گشا باشد؟

این دقیقا زمانی است که امکان خرید چمن های مصنوعی با کیفیت شرکت یارا پویش ایرانیان قوت بیشتری می گیرد. سبز و واقعی حتی در شرایط خشک آب و هوایی، درست مانند زمانی که چمنزارهای خشک در انتظار باران، به معنای واقعی سیراب شده اند.

استفاده از چمن مصنوعی فوتبالی شرکت یارا پویش ایرانیان در آب و هوای گرم باعث از بین رفتن سطوح چمن نمی گردد و لایه های زیرین هم به دلیل قابلیت انعطاف پذیری از بین نمی روند. از همه مهم تر اینکه برنامه بازی ها ادامه پیدا می کند. اما چمن های طبیعی در این مدت زمان بهبود پیدا می کنند. البته در شرایط خشکی آب و هوا چمن های هرز بهتر از چمن اصلی امکان رشد پیدا می کنند و باعث از بین رفتن کیفیت زمین چمن می گردند که می بایست مدیریت گردد. بنابراین پیشنهاد اجرایی اینکه استفاده از چمن مصنوعی فوتبالی تولید شرکت یارا پویش ایرانیان به عنوان تولید کننده داخلی و دارای کیفیت مطلوب و استانداردهای فیفا در این شرایط، می تواند جایگزین مناسبی برای چمن های طبیعی گردد.

تهیه شده در دپارتمان روابط عمومی شرکت یاراپویش ایرانیان

کد YPI 101