تداوم حیات در گرو حفظ منابع زیست محیطی می باشد. بر اساس ماده پنجاهم قانون اساسی «درجمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود .از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست ویا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا نماید، ممنوع می باشد.» از این رو شرکت یارا پویش ایرانیان به عنوان تولید کننده داخلی چمن مصنوعی از این مهم غافل نمی باشد.

در سال های اخیر چمن مصنوعی جایگاه مناسبی در ورزش و پوشش مکان های عمومی پیدا نموده است. چمن مصنوعی ضمن ایجاد چشم انداز مخملی سبز در تمام طول سال، مزایای زیست محیطی بسیاری را به ارمغان می آورد.

از مهم ترین کاربردهای چمن مصنوعی در حفظ محیط زیست، کاهش مصرف آب می باشد. 600 میلیون انسان در 35 کشور جهان با بحران آب دست و پنجه نرم می کنند. متوسط بارندگی در ایران یک سوم بارندگی در دنیاست و این در حالی است که از مهمترین کسب و کار های کشور کشاورزی می باشد. در واقع صرفه جویی در مصرف آب خساست محسوب نمی شود بلکه استفاده بهینه و به اندازه مورد نیاز است. یکی از راههای کنترل مصرف آب این سرمایه حیاتی، جایگزین نمودن چمن های مصنوعی به جای چمن طبیعی می باشد.

از دیگر کاربردهای چمن مصنوعی جلوگیری از رشد بی رویه علف های هرز است. از سوی دیگر رشد کنترل نشده علفهای هرز ما را به استفاده از علف کش ها وا می دارد که خود باعث آلودگی محیط زیست و نفوذ در آب های جاری می گردد. جامعه پزشکی اثرات مخرب وجود آفت کش ها و علفکش ها را بر ترویج انواع بیماری ها از جمله سرطان در انسان ها به اثبات رسانیده است.

در واقع تجهیز زمین های چمن طبیعی با چمن های مصنوعی تولید یارا پویش ایرانیان در کاهش انتشار کربن نقش دارد. آمار آژانس حفاظت از محیط زیست نشان می دهد درصد قابل توجهی از آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت تجهیزات باغبانی است که در بهره گیری از چمن مصنوعی این مقدار به حداقل کاهش می یابد.

این ها تمام مزایای چمن مصنوعی در ارتباط با محیط زیست نمی باشد. در واقع با حذف آب مصرفی و مواد شیمیایی و کاهش انتشار کربن، چمن مصنوعی یارا پویش ایرانیان می تواند راه حل بسیاری از مشکلات زیست محیطی باشد.

تهیه شده در دپارتمان روابط عمومی شرکت یاراپویش ایرانیان

کد YPI 117