سطوح چمن مصنوعی در جهان فوتبال بیشتر و بیشتر می شود. استفاده از چمن مصنوعی کمک بزرگی به توسعه فوتبال می کند. فیفا اخیرا از چمن مصنوعی در زمین دفتر مرکزی استفاده نموده است. زمین های چمن مصنوعی در جهان فوتبال در حل فراگیر شدن است. از سال 2006، 3437 تاییدیه فیفا در 149 کشور صادر شده است. استفاده از چمن مصنوعی از مدارس تا مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال و جام جهانی فوتبال بانوان را شامل می شود. به دلیل سطح اثربخشی و قابلیت اعتماد در هر سطحی از جهان ، چمن مصنوعی زیبایی بازی ها را متحول کرده است. شرکت یارا پویش ایرانیان با در اختیار داشتن تاییدیه نوع الیاف و تاییدیه نصب چمن در تعدادی از پروژه های انجام شده سالهاست افتخار این را دارد که به عنوان تولید کننده داخلی به ارایه کالای ایرانی و خدمات نصب و زیرسازی برای زمین های هدف مشتریان بپردازد.

طول عمر چمن های مصنوعی تقریبا 8 سال است با توجه به تقاضای فراوان برای چمن مصنوعی این سوال مطرح می شود که با وجود مواد دور ریز چمن چطور می توانیم به پایداری برسیم؟ فیفا پس از بررسی تاثیرات زیست محیطی با شرکت دانمارکی بازیافت چمن نقشه راه را تنظیم کرد. در مطالعاتی که فیفا با ارزیابی اثرات زیست محیطی و بازبینی چرخه های بازیافت چمن انجام داد بهترین روش بازیافت چمن مصنوعی را مورد تحلیل قرار داد. به طوری که قادر باشد تا 99 درصد بازیافت نماید. هدف دست اندرکاران این است که هزینه ای برای بازیافت زمین فوتبال انجام نشود. این فرایند، محیط زیست را از 400 تن گاز گلخانه ای CO2 محافظت می کند. کارشناسان فدراسیون پایداری و تنوع، اعتقاد دارند فیفا به عنوان یک سازمان بین المللی مسئول محافظت و محدود کردن اثرات منفی بر محیط زیست است. در واقع نه تنها در زمینه فوتبال بلکه به طور گسترده تر در همه ورزش ها حفاظت از محیط زیست را باید در سرلوحه قرار دهیم. هدف الهام بخشی و آگاه سازی مسئولین به اهمیت ایجاد محیط زیست پایدار در اجرای بازی های تیم ها است. شرکت یارا پویش ایرانیان نیز به عنوان عضوی از این مجموعه بزرگ تولید کنندگان چمن های مصنوعی، به منظور حفاظت از محیط زیست آمادگی این را دارد که در طرح های اجرایی قابل انجام در زمینه بازیافت چمن های مصنوعی تولیدی پیشگام باشد و حمایت نماید.

تهیه شده در دپارتمان روابط عمومی شرکت یاراپویش ایرانیان

کد YPI 109