یام تقدیر و تشکر کانون مربیان فوتبال ایران از مربیان حاضر در مجمع سالیانه و شرکت یاراپویش ایرانیان

هیات مدیره کانون مربیان فوتبال ایران مجمع عمومی سالیانه و مجمع فوق‌العاده ( بررسی اساسنامه جدید) کانون را روز سه شنبه ۱۵ اسفند 96 برگزار نمود.

این مجمع نخستین مجمع عمومی سالیانه صنف مربیان کشور، از بدو تاسیس کانون مربیان در تاریخ ۱۶ ساله این صنف بود.

دست آورد های این مجامع که با مشارکت فعال، آگاهانه و از سر خیرخواهی اعضای مجمع حاصل گردید، مصوباتی بود که سالهای سال مانع سرعت گرفتن اقدامات اداری و باعث رکود فعالیت های بنیادی کانون شده بود و امیدواریم این اتحاد و همدلی حداکثری در نهایت باعث استیفای حقوق این کانون و مربیان کشور شود.

در این برنامه مدیرعامل شرکت یاراپویش ایرانیان و نماینده شرکت در فدراسیون جهانی فوتبال FIFA  به موضوعات آموزشی و علمی و تست های مربوط به چمن مصنوعی پرداختند