جناب آقای محمد جواد کولیوند ، نماینده و منتخب استان البرز و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در 23 اسفند ماه سال 96 با حضور در کارخانه شرکت یاراپویش ایرانیان و بازدید از خط تولید چمن مصنوعی نسبت به حمایت از تولید و اشتغال پرسنل  سفارش نموده و از مدیران شرکت یاراپویش ایرانیان و پرسنل و کارگران قدردانی نمودند .

 

ایشان در کنار تک تک کارگران از ابتدای صبح و همزمان با صبحانه کاری در کارخانه حاضر شدند و با سخنرانی برای اعضاء از اقدامات و برنامه های حمایتی در استان البرز و کشور نسبت به تسهیل روند صادرات و حمایت از تولید ملی مطابق با دستور مقام معظم رهبری  سخن گفتند .

 

در ادامه از کلیه کارگران قدردانی کرده و از طرف شرکت یاراپویش ایرانیان به پرسنل هدیه و یادبودی را تقدیم کردند .