به همت فدراسیون ورزشهای همگانی و بخش خصوصی بزرگترین همایش ملی و نمایشگاه تولید و خدمات ورزشی با رویکرد ورزش همگانی واقتصاد مقاومتی تولیدملی بهمن ماه در تهران برگزار شد  .
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ، همایش ملی ونمایشگاه تولید وخدمات ورزشی داخلی (بارویکرد ورزش همگانی واقتصاد مقاومتی تولیدملی ) توسط بخش خصوصی بعنوان مجری وباهمکاری ونظارت فدراسیون ورزش های همگانی به عنوان متولی اصلی رویداد ، با حضور انجمن ها وکمیته های متناظر فدراسیون همگانی و برنامه های سالانه مربوطه به انجمن های زیر مجموعه ودعوت از سایر فدراسیونهای ورزشی وهمچنین با حضور مسئولین وریاست فدراسیون همگانی و دعوت ازوزیر ورزش مسئولین صنعت معدن وتجارت ومدیران نهادها وسازمانهای ورزشی ، پیشکسوتان وچهرهای شاخص ورزشی کشور ، تولیدکنندگان برترداخلی وسایرفعالین مرتبط به امر ورزش 28 بهمن ماه درباغ موزه دفاع مقدس (پارک اب واتش متروی حقانی ) برگزار شد.

شرکت یاراپویش ایرانیان نیز به عنوان یکی از حامیان این همایش که خود نیز تولید کننده چمن مصنوعی دارای تاییدیه از اداره استاندارد وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون جهانی فوتبال FIFA  در این همایش و نمایشگاه حضور داشته است .

در روز سوم این نمایشگاه همایشی در حوزه ورزش همگانی اجرا شد و در این راستا سرکار خانم دکتر محمدیان معاون محترم ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان ، دکتر علی مجدآرا ریاست فدراسیون ورزش های همگانی ، دکتر سید شهرام میرزمانی رئیس آکادمی فدراسیون ورزشهای همگانی ، دکتر محمد رضا دوست محمدی دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی ، خانم دکتر میترا روحی نائب رئیس بانوان فدراسیون ورزش های همگانی و سید غلامرضا کمانه نائب رئیس فدراسیون ورزش های همگانی  سخنرانی داشتند و از غرفه این شرکت نیز بازدید ویژه ای به عمل آوردند و از ایشان جهت بازدید از خط تولید و سیستم فروش دعوت به عمل آمد تا در اولین فرصت روئسای فداراسیون و نوابین برای این مهم به دفتر کارخانه تشریف آورده و از خط تولید بازدید نمایند .