زمین چمن مصنوعی فوتبال ابوذر مجموعه ورزشی سردار رشید اسلام شهید مهدی باکری تبریز یکی از زمین های فوتبال قدیمی و به نام بوده و ستارگان بزرگی را برای فوتبال استان و کشور معرفی کرده است . نوع چمن مصنوعی این زمین برای اولین بار در کشور توسط شرکت یارا پویش ایرانیان با الیاف TenCate هلند و تحت لیسانس HATKOبا کیفیت بالا و تاییدیه Quality (دو ستاره) فیفا نصب شد و 5 سال ضمانت دارد.