در بازرسی های مختلفی که توسط فیفا در سال های اخیر انجام شده ، اشاره شده است که بسیاری از تاسیسات چمن مصنوعی فوتبال بعد از مدت کوتاهی از همان ابتدا، کیفیت خود را از دست می دهد . این پدیده به طور کلی می تواند ناشی از فقدان نگهداری باشد و در نتیجه ناشی از دیدگاه غالب در دنیای فوتبال که چمن مصنوعی نیاز به مراقبت ندارد می شود. زمین هایی وجود دارد که الیاف آنها چند ماه پس نصب ناهموار است. این عیب نه تنها ویژگی های سطح مسابقه ، بلکه نمای فیزیکی  آن را نیز مختل می کند.
به منظور برسی چگونگی نگهداری مناسب و پایدار، یک تیم تحت رهبری پروفسور اریک هریسون یک مطالعه بر روی هفت زمین فوتبال چمن مصنوعی در شمال فرانسه در ارتباط با سه تولید کننده ماشین آلات تعمیر و نگهداری (SMG آلمان، Sisis / Dennis از انگلستان و Redexim هلند)را آغاز نمودند.
برای شناسایی اثربخشی تعمیر و نگهداری، معیارهای عملکرد مانند رول چمن مصنوعی ، بازگشت انرژی از زمین، قبل و بعد از آزمایش توسط آزمایشگاه های ورزشی معتبر فیفا مورد آزمایش قرار گرفتند. داده های به دست آمده در حال حاضر مورد ارزیابی قرار می گیرد و توسط پروفسور هریسون و تیم برنامه کیفیت فیفا در کنگره IAKS در کلن ارائه گردید. و نتایج به تمام باشگاه ها، هیئت های محلی و مقامات شهرداری اعلام می گردد.
تیم برنامه کیفیت فیفا نیز نتایج تحقیقات مربوط به تولید گرما در سطوح زمین های چمن فوتبال را ارائه خواهد کرد و همچنین راهکارهای جدیدی را ارائه می دهد که کلید توسعه بیشتر چنین زمین هایی خواهد بود.
علاوه بر کنگره IAKS، برنامه کیفیت فیفا نیز در نمایشگاه FSB در کلن برگزار خواهد شد و اعضای تیم برای پاسخ به سوآلات در نمایشگاه حاضر خواهند بود.
منبع : FIFA