چمن تزئینی شرکت یاراپویش ایرانیان با ترکیبی از الیاف مونوفلامنت و الیاف مجعد با طول بافت متفاوت باعث می شود که بستر چمن مصنوعی ،لطافت و نرمی لازم را پیدا نموده تا بتوان به راحتی از آن استفاده نمود. همچنین این نوع چمن تائیدیه آزمایشات سم شناسی و اشتعال پذیری با شماره استانداردهای DIN 18035-7 و DIN 5196 را دارا می باشد.

با ما تماس بگیرید

کارشناسان ما پاسخگو خواهند بود