دفتر فروش و بازاریابی شرکت یاراپویش ایرانیان به عنوان واحد نمونه تولید در سال 1390 اقدام  به تولید چمن مصنوعی طبق استاندارد بین المللی نموده و حتی توانسته تاییدیه دوستاره FIFA  برای پروژه ورزشگاه ابوذر تبریز بگیرد .

این حرکت نو و شکوفائی فرهنگی در رویداد ورزشی اقدامی بوده است که توسط تیم بازاریابی و فروش در این شرکت شناسائی و به موقع در مناقصات حاضر میگردد .

ما در یاراپویش ایرانیان رسالتی بر گردنمان است که جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی زمین های چمن برای تمامی مناقصات اعلام آمادگی کرده و شرکت خواهیم کرد

اما نکته مهم این است که این شرکت تنها به پیروزی در مناقصه نمی اندیشد و در تلاش است بتواند زمین همیشه استانداردی را برای مردم و ورزشکاران عزیز را ایجاد کند

ما کیفیت را فدای قیمت نمیکنیم و با  هر قیمتی کالا و خدماتمان را ارائه نمی دهیم تا بتوانیدم مشتریان ، مدیریان تصمیم گیرنده در مسائل ورزشی را راضی نگه داشتیه و دعوت کنیم تا متوجه بشوند