این سیستم شامل 2 لایه بدون درز و الاستیک با ساختاری از نوع ساندویچی که شامل شوک پد از جنس لاستیک با ضخامت 10 میلیمتر به همراه لایه پلی اورتان با پوشش گرانول لاستیکی از جنس EPDM با ضخامت 3 میلیمتر می باشد.
لایه اول :پلی اورتان با بالاترین کیفیت با پوشش گرانول لاستیکی از جنس EPDM مقاوم به اشعه UV
لایه دوم :اساس اولیه این لایه شامل پلی اورتان به همراه مواد الاستیک از جنس SBRمی باشد.این لایه مطابق با استانداردهای اجباری IAAF طراحی و ساخته شده تا باعث جبران انرژی و کاهش نیروی وارده به ورزشکاران گردد.