کفپوش های تارتان

سیستم Athlon  دو و میدانی
شرکت HATKO سیستم جدید خود را با نام Athlon  به منظورمرتفع کردن نیاز مشتریان برای مجموعه های دو و میدانی معرفی نموده است.این محصول بارها مورد آزمایش لابراتورهای فدراسیون جهانی دو و میدانی قرار گرفته و دارای تاییدیه های بسیاری می باشد.
سیستم Athlon FP دو و میدانی
این سیستم شامل 3 لایه بهم پیوسته از جنس پلی اورتان می باشد.
لایه اول:پلی اورتان با بالاترین کیفیت با پوشش EPDM مقاوم با اشعه  UV.
لایه دوم:فوم مرکزی از جنس پلی اورتان به منظور کاهش نیروی وارده مطابق با مقررات IAAF گرانولهای EPDM بکار رفته در قسمت سطحی کفپوش باعث انتقال اصولی و مناسب انرژی کنش و واکنش بین زمین و پای ورزشکاران می گردد.
لایه سوم:پوشش صاف غیر قابل نفوذ از جنس پلی اورتان .

سیستم Athlon SW دوومیدانی
این سیستم شامل 2 لایه بدون درز و الاستیک با ساختاری از نوع ساندویچی که شامل شوک پد از جنس لاستیک با ضخامت 10 میلیمتر به همراه لایه پلی اورتان با پوشش گرانول لاستیکی از جنس EPDM با ضخامت 3 میلیمتر می باشد.
لایه اول :پلی اورتان با بالاترین کیفیت با پوشش گرانول لاستیکی از جنس EPDM مقاوم به اشعه UV
لایه دوم :اساس اولیه این لایه شامل پلی اورتان به همراه مواد الاستیک از جنس SBRمی باشد.این لایه مطابق با استانداردهای اجباری IAAF طراحی و ساخته شده تا باعث جبران انرژی و کاهش نیروی وارده به ورزشکاران گردد.