سامانه حسابداری  آنلاین شرکت یاراپویش ایرانیان تحت عملیات منظم CRM  باعث شده است که روند درخواست مشاوره خرید تا اجرای قرارداد یا فاکتور قطعی شده آنقدر منظم باشد  که هیچ وقت خریدار دچار اختلاف حساب نشده و بر اساس هر پروژه می تواند در هر لحظه اسناد حساب خود را از طریق دفتر فروش و یا واحد حسابداری  پیگیری نماید  .

در روند خرید برای هر مرحله از درخواست و یا صدور فاکتور و دریافت وجه و ثبت در حساب برای خریداران عزیز به صورت نسخه های چهارگانه پیامکی ، ایمیلی ، فکسی و تلفنی اطلاعات عملیات حسابداری ارسال می شود  تا شخص و یا سازمان بتواند میزان بدهی خود را مطلع شده و در اولین فرصت نسبت به پرداخت آن اقدام نماید  .