همانطور که در بخش شبکه های اجتماعی برایتان توضیح دادیم اکنون رسالت شرکت یاراپویش ایرانیان را می دانید  .

ما به منظور ارتقاء سطح کیفیت محتوای تولید شده با موضوع چمن مصنوعی ، زمین تنیس ،  دو میدانی  و دیگر حوزه های فعالیت  اقدام به ترجمه گزارش های بروز فداراسیون های جهانی ورزش های نامبرده کرده و با ارتباط با کارشناسان معروف  در سطح جهانی که به عنوان تئورسین ورزشی شناخته شده اند میکنیم  .

 

این تولید محتوا در حال گسترش و ارتقاء می باشد و از تمامی دوستداران ورزش ایران تقاضا داریم چنانچه اقدام به مقاله ای نموده اند با ارائه به این دپارتمان در جهت ارتقاء سطح دانش ورزش ایران به نام خودشان منتشر بشود . حمایت کامل و همه جانبه ما را در کنار خود دارید و تقاضا داریم با ما از طریق  CRM    در ارتباط باشید .