دپارتمان تحقیق و توسعه در یاراپویش ایرانیان  در سه بخش تولید ، فروش و مباحث فنی زیرسازی و نصب چمن به صورت یک کمسیون مشترک زیر نظر اتاق فکر بصورت مستمر به جمع آوری ، بروز آوری در حوزه ایجاد ، تولید و عرضه طبق تایید FIFA  می باشد  و مکانیزم فروش و طراحی مهندسی فروش باعث شده تا خدمات فروش و نصب در سرعت بالاتری ایجاد گردد .