واحد بازرگانی شرکت یاراپویش ایرانیان به عنوان بخش اصلی از بنده تولید به صورت یک تیم حرفه ای در حال خرید مواد اولیه از کمپانی های بزرگ است .

شرکت یاراپویش ایرانیان  از مواد اولیه الیاف TEN Cate  هلند  برای تولیدات چمن مصنوعی استفاده میکند و دپارتمان بازرگانی همیشه در حال تامین مواد اولیه بوده و انبار ها را به جهت تغییرات نوسانات ارز کامل نگه می دارد تا هم در تولید دچار نقص نبوده و هم بتوانیم قیمت های بهای تمام شده را در کمترین نرخ نگه داریم و از این رو در روند دو سال گذشته این شرکت توانسته علیرغم فشارهای زیادی که در تولید به دوش میکشد با مدیریت در بخش بازرگانی و تولید  بتواند محصولات خود را تا 40 درصد زیر نرخ نمونه مشابه وارداتی بفروش برساند.